ATƏT-in zirvə görüşləri

ATƏM-in üzvü olan ölkələrin ‎dövlət və hökumət başçılarının ‎Budapeşt görüşündə Azərbaycan ‎Respublikasının Prezidenti ‎Heydər Əliyevin çıxışı - 6 ‎dekabr 1994-cü il

ATƏM-in üzvü olan ölkələrin ‎dövlət və hökumət başçılarının ‎Budapeşt görüşündə Azərbaycan ‎Respublikasının Prezidenti ‎Heydər Əliyevin çıxışı - 6 ‎dekabr 1994-cü il

ATƏM-in üzvü olan ölkələrin ‎dövlət və hökumət başçılarının ‎Budapeşt görüşündə Azərbaycan ‎Respublikasının Prezidenti ‎Heydər Əliyevin çıxışı - 6 ‎dekabr 1994-cü il

ATƏM-in üzvü olan ölkələrin ‎dövlət və hökumət başçılarının ‎Budapeşt görüşündə Azərbaycan ‎Respublikasının Prezidenti ‎Heydər Əliyevin çıxışı - 6 ‎dekabr 1994-cü il  ATƏM-in üzvü olan ölkələrin ‎dövlət və hökumət başçılarının ‎Budapeşt görüşündə Azərbaycan ‎Respublikasının Prezidenti ‎Heydər Əliyevin çıxışı - 6 ‎dekabr 1994-cü il Azərbaycan Respublikasının ‎Prezidenti Heydər Əliyevin ‎ATƏT-in Lissabon Zirvə ‎görüşündə nitqi - 2 dekabr 1996-‎cı il
Azərbaycan Respublikasının ‎Prezidenti Heydər Əliyevin ‎ATƏT-in Lissabon Zirvə ‎görüşündə nitqi - 2 dekabr 1996-‎cı il Azərbaycan Respublikasının ‎Prezidenti Heydər Əliyevin ‎ATƏT-in Lissabon Zirvə ‎görüşündə nitqi - 2 dekabr 1996-‎cı il Azərbaycan Respublikasının ‎Prezidenti Heydər Əliyevin ‎ATƏT-in Lissabon Zirvə ‎görüşündə nitqi - 2 dekabr 1996-‎cı il
Azərbaycan Respublikasının ‎Prezidenti Heydər Əliyevin ‎ATƏT-in Lissabon Zirvə ‎görüşünün yekun iclasında nitqi ‎‎- 3 dekabr 1996-cı il ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşü ‎başa çatdıqdan dərhal sonra ‎mətbuat konfransında ‎Azərbaycan Prezidenti Heydər ‎Əliyevin bəyanatı - 3 dekabr ‎‎1996-cı il Azərbaycan Respublikasının ‎Prezidenti Heydər Əliyevin ‎ATƏT-in Lissabon Zirvə ‎görüşünün yekun iclasında nitqi ‎‎- 3 dekabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının ‎Prezidenti Heydər Əliyevin ‎ATƏT-in Lissabon Zirvə ‎görüşünün yekun iclasında nitqi ‎‎- 3 dekabr 1996-cı il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ATƏT-in İstanbul Zirvə görüşündə nitqi - ‎‎18 noyabr 1999-cu il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ATƏT-in İstanbul Zirvə görüşündə nitqi - ‎‎18 noyabr 1999-cu il
ATƏM-in üzvü olan ölkələrin ‎dövlət və hökumət başçılarının ‎Budapeşt görüşündə Azərbaycan ‎Respublikasının Prezidenti ‎Heydər Əliyevin çıxışı - 6 ‎dekabr 1994-cü il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ATƏT-in İstanbul Zirvə görüşündə nitqi - ‎‎18 noyabr 1999-cu il ATƏM-in üzvü olan ölkələrin ‎dövlət və hökumət başçılarının ‎Budapeşt görüşündə Azərbaycan ‎Respublikasının Prezidenti ‎Heydər Əliyevin çıxışı - 6 ‎dekabr 1994-cü il