Bakı görüşləri

 

Azərbaycan Respublikasının ‎Prezidenti Heydər Əliyevin ‎ATƏT-in İstanbul Zirvə ‎görüşünün yekunlarına həsr ‎olunmuş toplantıda giriş və ‎yekun nitqi - 24 noyabr 1999-cu ‎il