Azərbaycan - ABŞ iqtisadi münasibətləri‎

Azərbaycan-Amerika ticarət ‎palatasının və beynəlxalq ‎anlaşma təşkilatı işgüzar ‎şurasının üzvləri ilə görüşdə ‎Azərbaycan Prezidenti Heydər ‎Əliyevin çıxışı - Nyu-York, 29 ‎iyul 1997-ci il

Azərbaycan Respublikaının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ-ın Ticarət Nazirliyində Amerika ‎işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxışı - Vaşinqton, 31 iyul 1997-ci il
Azərbaycan Respublikaının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ-ın Ticarət Nazirliyində Amerika ‎işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxışı - Vaşinqton, 31 iyul 1997-ci il

Azərbaycan Respublikaının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ-ın Ticarət Nazirliyində Amerika ‎işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxışı - Vaşinqton, 31 iyul 1997-ci il 

Azərbaycan Respublikaının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ-ın Ticarət Nazirliyində Amerika ‎işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxışı - Vaşinqton, 31 iyul 1997-ci il

Azərbaycan Respublikaının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ-ın Ticarət Nazirliyində Amerika ‎işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxışı - Vaşinqton, 31 iyul 1997-ci il

Amerika-Azərbaycan Ticarət ‎Palatasının Azərbaycan ‎Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi ‎rəsmi qəbulda Azərbaycan ‎Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - ‎Vaşinqton, Milli Tikinti Muzeyi, 30 ‎iyul 1997-ci il

Amerika-Azərbaycan Ticarət ‎Palatasının Azərbaycan ‎Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi ‎rəsmi qəbulda Azərbaycan ‎Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - ‎Vaşinqton, Milli Tikinti Muzeyi, 30 ‎iyul 1997-ci il

Amerika-Azərbaycan Ticarət ‎Palatasının Azərbaycan ‎Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi ‎rəsmi qəbulda Azərbaycan ‎Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - ‎Vaşinqton, Milli Tikinti Muzeyi, 30 ‎iyul 1997-ci il

Amerika-Azərbaycan Ticarət ‎Palatasının Azərbaycan ‎Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi ‎rəsmi qəbulda Azərbaycan ‎Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - ‎Vaşinqton, Milli Tikinti Muzeyi, 30 ‎iyul 1997-ci il

Amerika-Azərbaycan Ticarət ‎Palatasının Azərbaycan ‎Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi ‎rəsmi qəbulda Azərbaycan ‎Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - ‎Vaşinqton, Milli Tikinti Muzeyi, 30 ‎iyul 1997-ci il

Amerika-Azərbaycan Ticarət ‎Palatasının Azərbaycan ‎Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi ‎rəsmi qəbulda Azərbaycan ‎Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - ‎Vaşinqton, Milli Tikinti Muzeyi, 30 ‎iyul 1997-ci il

Amerika-Azərbaycan Ticarət ‎Palatasının Azərbaycan ‎Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi ‎rəsmi qəbulda Azərbaycan ‎Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - ‎Vaşinqton, Milli Tikinti Muzeyi, 30 ‎iyul 1997-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika maliyyə və bank qurumlarının ‎rəhbərləri ilə görüşdə söhbətindən - "Çikaqo klub", 5 avqust 1997-ci il

ABŞ-ın ticarət naziri Uilyam Deyli ‎və energetika naziri Federiko ‎Penyanın Azərbaycan Respublikası ‎Prezidentinin şərəfinə təşkil etdikləri ‎rəsmi qəbulda Heydər Əliyevin ‎çıxışı - Vaşinqton, 31 iyul 1997-ci il

Azərbaycan Respublikasının ‎Prezidenti Heydər Əliyevin ‎Amerika-Avrasiya Sənaye-Ticarət ‎Palatasının sədri Yelena Teplitskaya ‎ilə görüşdə söhbətindən - Çikaqo, ‎‎"Hyyat recensi" oteli, 4 avqust 1997-‎ci il

Azərbaycan Prezidenti Heydər ‎Əliyevin Amerika-Azərbaycan ‎Ticarət Palatası və "Hyüston ‎əməkdaşlıq cəmiyyəti" adından ‎Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə ‎təşkil edilmiş rəsmi qəbulda çıxışı - ‎Hyüston, 2 avqust 1997-ci il

Azərbaycan Prezidenti Heydər ‎Əliyevin Amerika-Azərbaycan ‎Ticarət Palatası və "Hyüston ‎əməkdaşlıq cəmiyyəti" adından ‎Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə ‎təşkil edilmiş rəsmi qəbulda çıxışı - ‎Hyüston, 2 avqust 1997-ci il

Azərbaycan Prezidenti Heydər ‎Əliyevin Amerika-Azərbaycan ‎Ticarət Palatası və "Hyüston ‎əməkdaşlıq cəmiyyəti" adından ‎Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə ‎təşkil edilmiş rəsmi qəbulda çıxışı - ‎Hyüston, 2 avqust 1997-ci il

Azərbaycan Prezidenti Heydər ‎Əliyevin Amerika-Azərbaycan ‎Ticarət Palatası və "Hyüston ‎əməkdaşlıq cəmiyyəti" adından ‎Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə ‎təşkil edilmiş rəsmi qəbulda çıxışı - ‎Hyüston, 2 avqust 1997-ci il

Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə Amerika-Avropa-Asiya Ticarət Palatası və "MİD-Amerika ‎Komitəsi" adından rəsmi qəbulda Heydər Əliyevin nitqi - Çikaqo, "AMOKO"nun binası, 4 avqust ‎‎1997-ci il

Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə Amerika-Avropa-Asiya Ticarət Palatası və "MİD-Amerika ‎Komitəsi" adından rəsmi qəbulda Heydər Əliyevin nitqi - Çikaqo, "AMOKO"nun binası, 4 avqust ‎‎1997-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Katerpillar" şirkətinin rəhbərləri ilə ‎görüşdə söhbəti və çıxışı - Çikaqo, "Hyatt recensi" oteli, 5 avqust 1997-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ‎Heydər Əliyevin Dünya Bankının prezidenti ‎Ceyms Vulfinson ilə görüşdə söhbətindən - ‎Vaşinqton, 31 iyul 1997-ci il

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İllinoys ştatının ən varlı və elitar ailələrindən biri olan ‎Pritskerlərlə görüşdə söhbətindən - Çikaqo, 3 avqust 1997-ci il

                            

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin "Motorola" Beynəlxalq Şəbəkələr sisteminin rəhbərləri ilə ‎görüşdə söhbətindən - Çikaqo Tarixi Cəmiyyətinin binası, 4 avqust 1997-ci il