Sosial-iqtisadi inkişaf

Bakı tütün fabrikinin açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 1 fevral ‎‎2000-ci il

Bakı tütün fabrikinin açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 1 fevral ‎‎2000-ci il

Bakı tütün fabrikinin açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 1 fevral ‎‎2000-ci il

Azərbaycan Respublikasının ‎Prezidenti Heydər Əliyevin ‎Respublika Milli Bankının yeni ‎inzibati binasının açılış ‎mərasimində nitqi - 6 oktyabr ‎‎1998-ci il

Azərbaycan Respublikasının ‎Prezidenti Heydər Əliyevin ‎Respublika Milli Bankının yeni ‎inzibati binasının açılış ‎mərasimində nitqi - 6 oktyabr ‎‎1998-ci il

Azərbaycan Respublikasının ‎Prezidenti Heydər Əliyevin ‎Respublika Milli Bankının yeni ‎inzibati binasının açılış ‎mərasimində nitqi - 6 oktyabr ‎‎1998-ci il

‎"Müsyo Brikolac Azəryapı market" Ticarət Mərkəzinin açılışında Azərbaycan Prezidenti Heydər ‎Əliyevin nitqi - 3 yanvar 1998-ci il
 
 Bakıda "İSR PLAZA" ofis-‎otelinin açılışı mərasimində ‎Azərbaycan Prezidenti Heydər ‎Əliyevin çıxışı - 07 sentyabr ‎‎1998-ci il

Bakıda "İSR PLAZA" ofis-‎otelinin açılışı mərasimində ‎Azərbaycan Prezidenti Heydər ‎Əliyevin çıxışı - 07 sentyabr ‎‎1998-ci il

‎"Müsyo Brikolac Azəryapı market" Ticarət Mərkəzinin açılışında Azərbaycan Prezidenti Heydər ‎Əliyevin nitqi - 3 yanvar 1998-ci il 

Bakıda "İSR PLAZA" ofis-‎otelinin açılışı mərasimində ‎Azərbaycan Prezidenti Heydər ‎Əliyevin çıxışı - 07 sentyabr ‎‎1998-ci il

Bakıda "İSR PLAZA" ofis-‎otelinin açılışı mərasimində ‎Azərbaycan Prezidenti Heydər ‎Əliyevin çıxışı - 07 sentyabr ‎‎1998-ci il

Bakıda "İSR PLAZA" ofis-‎otelinin açılışı mərasimində ‎Azərbaycan Prezidenti Heydər ‎Əliyevin çıxışı - 07 sentyabr ‎‎1998-ci il

Bakıda "İSR PLAZA" ofis-‎otelinin açılışı mərasimində ‎Azərbaycan Prezidenti Heydər ‎Əliyevin çıxışı - 07 sentyabr ‎‎1998-ci il

Şəhriyar ad. Mədəniyyət sarayında Azərbaycan Gömrük orqanlarının 5 illik yubileyi ‎münasibətilə keçirilən təntənəli yığıncağa Prezident Heydər Əliyev iştirak və çıxış ‎edərkən

Şəhriyar ad. Mədəniyyət sarayında Azərbaycan Gömrük orqanlarının 5 illik yubileyi ‎münasibətilə keçirilən təntənəli yığıncağa Prezident Heydər Əliyev iştirak və çıxış ‎edərkən