Xarici siyasət

* Аzərbaycan - Türk dünyası
 
* Аzərbaycan - Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
 
* Azərbaycan - Asiya
 
* Azərbaycan - Avropa
 
* Аzərbaycan - Beynəlxalq təşkilatlar
 
* Azərbaycan - Ərəb dünyası
 
* Azərbaycan - Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB)