Proqram çıxışları

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1993-cü il - 15 iyun tarixli iclasında çıxışı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Andiçmə Mərasimində nitqi - 18 oktyabr 1998-ci il
Azərbaycan xalqına müraciət - 1 oktyabr 2003-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Andiçmə Mərasimində nitqi - 10 oktyabr 1993-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Andiçmə Mərasimində nitqi - 10 oktyabr 1993-cü il
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Andiçmə Mərasimində nitqi - 10 oktyabr 1993-cü ilAzərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Andiçmə Mərasimində nitqi - 10 oktyabr 1993-cü il
 
 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyevin Andiçmə Mərasimində nitqi - 31 oktyabr 2003-cü il
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyevin Andiçmə Mərasimində nitqi - 24 oktyabr 2008-ci il
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyevin Andiçmə Mərasimində nitqi - 31 oktyabr 2003-cü il
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyevin Andiçmə Mərasimində nitqi - 24 oktyabr 2008-ci il
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyevin Andiçmə Mərasimində nitqi - 24 oktyabr 2008-ci il