Yüksək tribunalardan

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Davos iqtisadi forumu ‎çərçivəsində keçirilən "Qafqaz və Orta Asiyanın perspektivləri: İpək yolu və ya böyük ‎oyun" mövzusunda sessiyada - 28 yanvar 2000-ci il

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Davos iqtisadi forumu ‎çərçivəsində keçirilən "Qafqaz və Orta Asiyanın perspektivləri: İpək yolu və ya böyük ‎oyun" mövzusunda sessiyada - 28 yanvar 2000-ci il